PubliHub.media

je online publicatie- en podcastplatform

Aan de slag

Als je online publiceert, betekent dit nog niet automatisch dat iedereen jouw werk kan zien.
Je kan een cursus gratis delen, enkel toegankelijk maken met een toeganscode of zelfs online verkopen.

Je kan een online boek of cursus op elk gewenst moment aanpassen en zelfs laten drukken als een echt boek.

Hoofdstukken of artikels

Elke publicatie (een boek, cursus, magazine...) kan één of meer hoofdstukken bevatten.

Je kan een hoofdstuk toevoegen aan één of meer publicaties. Dat betekent dat je hetzelfde hoofdstuk meerdere keren kan hergebruiken.

Publiceren

Aan elke publicatie kan je één of meer artikels of hoofdstukken toevoegen. Je kan de artikels in de gewenste volgorde slepen.

Je eigen online opleiding...

Digitaal schoolboek

Een digitaal magazine

Schrijf en druk je eigen boek

PubliHub AudioStudio

Met PubliHub AudioStudio maak je online, in je browser, je eigen podcast-opnames. Je kan opnames uploaden, muziek toevoegen, geluid opnemen van de microfoon, het geluid versterken, stiltes verwijderen. Ongewenste passages kan je wegknippen en je kan fragmenten bewaren voor hergebruik... Neem je een interview op, dan zorgt AudioStudio voor een perfect transcriptie van je opname.

Voeg interactieve inhouden toe

Lees meer

Beeld- en tekstherkenning met ingebouwde AI

Lees meer

Schrijf en druk je eigen boek

Lees meer

Digitaal schoolboek

Lees meer

Deel je kennis en expertise

Lees meer
template: templates/publish.php